Karma

Hva er karma?

Buddhister og hinduister tror på eksistensen av karma, som er en slags energi som skapes av ens handlinger. Karma er samtidig betegnelsen for selve handlingen og dens konsekvenser, karma betyr «handling».

Karmaen knytter seg til hvert enkelt individ og medfører en ny gjenfødsel. På den måten er det karma som vedlikeholder samsara, gjenfødslenes kretsløp. Man drar med seg både god og dårlig karma fra de forrige livene og inn i det neste.

I buddhismen regnes hensikten med en handling som avgjørende for om den skaper god eller dårlig karma. Men en gjenfødsel er ikke en belønning eller straff, som f.eks. gis av en gud. Gjenfødslene er derimot automatiske konsekvenser av karmaen man har dannet. En bestemt karma medfører en bestemt gjenfødsel, som en naturlov.

Karmaens konsekvenser og dens opphør

Karmaloven sier at gode handlinger sk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn