Dharma (Buddhas lære)

Hva er dharma i buddhismen?

Dharma er betegnelsen for Buddhas lære, men brukes også om den buddhistiske læren i sin helhet. Det er den læremessige dimensjonen av religionen. Samtidig er dharma den andre av de tre juvelene, Buddha, dharma og sangha, som man tar tilflukt til i den buddhistiske trosbekjennelsen.

I den eldre buddhismen ble dharma ansett for å være den viktigste juvelen, fordi det altavgjørende var å følge Buddhas lære. Sanghaen, munkeforsamlingen, hadde som sin fornemste oppgave å videregi dharmaen, så den var i overensstemmelse med Buddhas undervisning. Grunnleggende mener buddhister at nåtidens dharma er den samme som den Buddha lærte sine munker og nonner om for ca. 2.500 år siden.

Dharma er et så sentralt begrep at mange buddhister faktisk kaller religionen sin for dharmaen. «Buddhismen» er et nyere begrep som er oppfunnet av vestlige mennesker.

Dharmaens sentrale trosinnhold

Kjernen i dharmaen er den samme som de sentrale delene av Buddhas lære: De fire edle sannhetene, læren om anatman (ikke-selv), nirvana som frelsesmål og den åttedelte veien som veien til frelsen.

De fire edle sannhetene sier at tilværelsen i gjenfødslenes kretsløp (sams...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn