Den åttedelte vei

Hva er den åttedelte vei i buddhismen?

Den edle åttedelte veien er buddhismens frelsesvei, som er formulert av Buddha. Den er det samme som den fjerde edle sannheten, som sier at veien til lidelsens opphør er den åttedelte veien. 

Veien forklarer de åtte rette tilgangene til livet, som man må ha for å bli en oppvåknet og nå frelsen, dvs. nirvana:

1. Rett forståelse og anskuelseVisdom
2. Rett vilje og innstilling
3. Rett taleLivsførsel og etikk
4. Rett handling
5. Rett levemåte
6. Rett anstrengelseMeditasjon
7. Rett oppmerksomhet
8. Rett konsentrasjon

Ordet «rett» skal forstås i to betydninger. Dels betyr det «i overensstemmelse med Buddhas lære», og dels at hvert ledd skal utføres på en «balansert måte», altså så man ikke ender ut i en ytterlighet, men følger prinsippet om middelveien.

Den åttedelte veien omhandler alle aspekter av livet, både forståelse og vilje, handlemåte og det indre livet. Å være buddhist og gå frelsesveien involverer altså den menneskelige tilværelsen i sin helhet.

Veien symboliseres ofte ved et hjul med åtte eiker, som viser he...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn