De fire edle sannheter

På denne siden får du hjelp til å forstå og analysere de fire edle sannhetene som Buddha formulerte i Benarestalen, den første talen han holdt. Temaet er tilværelsens lidelse, og hvordan man får den til å opphøre.…

...

Hva er de fire edle sannheter i buddhismen?

De fire edle sannhetene er Buddhas analyse av tilværelsen og hvordan mennesker finner frelse fra lidelse og utilfredshet. De er det mest grunnleggende i buddhismens lære, fordi alt annet på en måte bygger videre på dem. 

Satt enkelt opp på listeform lyder de slik:

  1. Sannheten om lidelsen: livet er lidelse, forgjengelig og uten evigvarende vesen.
  2. Sannheten om lidelsens opprinnelse: opprinnelsen er begjæret.
  3. Sannheten om lidelsens op…

...

Analyse

Her ser vi nærmere på analyser av hver av de fire edle sannhetene i buddhismen.

Den første edle sannheten: Livet er lidelse, forgjengelig og uten evigvarende vesen

Den første edle sannheten er Buddhas diagnose av tilværelsen, som han mener er kjennetegnet ved lidelse. Lidelse inkluderer enhver form for fysisk og psykisk smerte, samt meningsløshet og å miste det man har kjært. På sanskrit heter lidelse dukkha, som også kan oversettes som «utilfredshet» eller «forgjeves bestrebelse». Lidelsen er en grunnleggende utilfredshet med livet, fordi alt til syvende og sist er forgjeves bestrebelse.

Innsikten til den første edle sannheten fikk Buddha tidlig i livet sitt, da han så en gammel, en syk og en død mann. Den syke fikk ham til å innse at livet alltid vil være forbundet med lidelse. Den gamle og liket fikk ham til å erkjenne at alt ved tilværelsen vil oppløses og forgå, ingen ting har et evigvarende vesen.

Årsaken til at livet er lidelsesfullt, utilfredsstillende og forgjeves er at alt er forgjengelig og …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn