De fire edle sannheter

På denne siden får du hjelp til å forstå og analysere de fire edle sannhetene som Buddha formulerte i Benarestalen, den første talen han holdt. Temaet er tilværelsens lidelse, og hvordan man får den til å opphøre.

Hva er de fire edle sannheter i buddhismen?

De fire edle sannhetene er Buddhas analyse av tilværelsen og hvordan mennesker finner frelse fra lidelse og utilfredshet. De er det mest grunnleggende i buddhismens lære, fordi alt annet på en måte bygger videre på dem. 

Satt enkelt opp på listeform lyder de slik:

  1. Sannheten om lidelsen: livet er lidelse, forgjengelig og uten evigvarende vesen.
  2. Sannheten om lidelsens opprinnelse: opprinnelsen er begjæret.
  3. Sannheten om lidelsens opphør: opphøret er å stanse begjæret.
  4. Sannheten om veien til lidelsens opphør: veien er den åttedelte veien.

Ifølge Buddha er mennesket grunnleggende fanget i en lidelsesfull situasjon og har behov for frelse (første edle sannhet). Frelsen oppnår man gjennom å innse alle tings forgjengelighet, og at det er be...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn