Buddhismen

Dette er vårt kompendium om buddhismen, som er verdens fjerde største religion. Den inngår som en del av faget Religion og etikk på vg3, hvor man analyserer de viktigste sidene av buddhisters tro og praksis.

Vi skal innom alle religionens hjørner, både dens tro og lære, etikk, ritualer, dimensjoner, retninger og sentrale tekster. Dessuten finner du noen nyttige sider med forklaring av begreper og sammendrag av kompendiets innhold.

Innhold

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av kompendiet:

Hva er buddhismen?

Buddhismen er en frelsesreligion, hvilket betyr at den grunnleggende mener at mennesker har behov for å bli frelst fra sin livssituasjon. I likhet med hinduer har buddhister oppfatningen av at alle levende vesener er fanget i et kretsløp av gjenfødsler, kalt samsara

Samsara er kjennetegnet ved en uendelig prosess av fødsel, liv, død og ny gjenfødsel, som involverer en masse lidelse og forandring, og hvor ingenting er bestandig. Endemålet i buddhismen er å bli frelst fra dette lidelsesfulle kretsløpet av gjenfødsler. 

Buddhismen i praksis

Buddhismen er i praksis en forholdsvis individorientert religion, hvor det er den enkeltes vei mot oppvåkning og frelse, som er i fokus. Meditasjon og mantra-resitasjon er to sentrale, rituelle praksiser til å nå oppvåkningen. Det er individets egne handlinger og erfaringer som er i sentrum, og ikke f.eks. troen på en gud.

Det finnes tre hovedretninger innenfor buddhismen: theravada, mahayaha og vadsjrayana. Retningenes tilhengere anerkjenner hverandre som buddhister, men er uenige i noen ting i den buddhistiske læren. Å tilhøre theravada, mahayana eller vadsjrayana som buddhist svarer litt til å være enten katolsk, ortodoks eller protestantisk kristen.

Er buddhismen en religion?

Noen anser ikke buddhismen for å være en religion, men mer som en filosofi og livsvei, fordi man ikke skal tilbe en gud, men derimot finne frelsen i seg selv. Synspunktet understøttes av at mange buddhister, særlig i den vestlige verden, ser meditasjon og den buddhistiske måten å anskue verden og mennesker på som det vesentlige i religionen. For dem er ritualer og påkallelse av buddhaer eller bodhisattvaer mindre viktig.

I praksis ligner buddhismen imidlertid ofte på de fleste andre religioner, særlig i Asia, hvor de aller fleste buddhistene lever. Buddhismen rommer de samme grunnleggende ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Buddhismen

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 11.10.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 13.06.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 21.04.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 26.01.2023
  Skrevet av Elev på Vg3