Buddhismen

Dette er vårt kompendium om buddhismen, som er verdens fjerde største religion. Buddhismen inngår som en del av faget Religion og etikk på videregående skole, hvor man analyserer de viktigste sidene av buddhisters tro og praksis.

Vi skal innom alle religionens hjørner, både dens tro og lære, etikk, ritualer, dimensjoner, retninger og sentrale tekster. Dessuten finner du noen nyttige sider med forklaring av begreper og sammendrag av kompendiets innhold.

Innhold

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av kompendiet:

Er buddhismen en religion?

Noen anser ikke buddhismen for å være en religion, men mer som en filosofi og livsvei, fordi man ikke skal tilbe en gud, men derimot finne frelsen i seg selv. Synspunktet understøttes av at mange buddhister, særlig i den vestlige verden, ser meditasjon og den buddhistiske måten å anskue verden og mennesker på som det vesentlige i religionen. For dem er ritualer og påkallelse av buddhaer eller bodhisattvaer mindre viktig.

I praksis ligner buddhismen imidlertid ofte på de fleste andre religioner, særlig i Asia, hvor de aller fleste buddhistene lever. Buddhismen rommer de samme grunnleggende trekkene som andre religioner: Bestemte hellige handlinger (ritualer), bestemte fortellinger om hellige personer (myter) og tilbedelse av overnaturlige vesener, som i buddhismen bare er buddhaer og bodhisattvaer i stedet for guder. Les mer om buddhismens syn på guder.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Buddhismen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.