[0]

Blå amason

Her får du hjelp til å analysere og tolke novellen «Blå amason». Novellen er skrevet av Gro Dahle og ble utgitt i novellesamlingen Inflammasjon i 1995. 

Først gir vi deg et sammendrag av teksten og trekker frem de viktigste motivene. Så gir vi deg en rekke oppgaver til teksten som kan hjelpe deg i gang med analysen. Deretter går vi gjennom de sentrale elementene i analysen. I tillegg får du hjelp til å tolke novellen og finne tema.

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Fortellestilen i «Blå amason» er til tider både intens og underlig. Særlig gjelder det beskrivelsene av bilen som strekker seg litt over første side. Her er det nesten ingen fullstendige setninger. En grammatisk fullstendig setning må minimum inneholde subjekt og verb. Men mellom punktene i «Blå amason» er det stort sett bare substantiv, og veldig få verb. 

Vi kan sitere helt fra begynnelsen, som gir et representativt bilde av stilen: 

Motorens fire sylindere. Bagasjerommets mørke munn. Felgene og innsiden av felgene. Til og med understellet. Rattets sorte ebonitt. Til og med hanskerommet. De okergule setene. Under mattene. Til og med dashbordet. Alt glødet av såpe, voks og pusseskinn. Olje og metall.

Som du kan lese tar det hele ni «setninger» før novellens første verb kommer, som er «Alt glødet av såpe…». I gamledager måtte man være kortfattet når man sendte telegrammer, fordi hvert ord kostet penger, derfor sløyfet man ofte verb, og skrev stikkordspreget. Den litterære fortellestilen i «Blå amason» er preget av det samme ufullstendige. Derfor kan vi kalle det en «telegramstil» 

Flere modernister har benyttet seg av stilen, for å gi en virkning hvor man drar leseren inn, i en ganske intens form. Det er skrevet på en gjennomført måte, hvor setningenes form og skildringer ofte blir viktigere enn handling og innhold, noe som gjelder mye av modernismen, og dens fokus på form og stil.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Blå amason

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.