Løsningsforslag til Biologi 2

Her finner du løsningsforslag til tidligere eksamensoppgaver i Biologi 2 på VGS. Vi har selv skrevet en del av løsningsforslagene på listen. Du kan bruke våre egne løsningsforslag til å se hvordan du skriver en god oppgavebesvarelse til den skriftlige eksamenen i Biologi 2. Du kan også bruke løsningsforslagene til å øve deg på å løse oppgaver før eksamen, eller til å sjekke om du har løst en oppgave korrekt.