Kompendier til Biologi

Her kan du se våre egne kompendier til Biologi 1 og 2 på VGS. Kompendiene gjennomgår en del av de vanligste temaene du skal jobbe med i Biologi, for eksempel enzymer, nervesystemet eller proteinsyntesen. Du kan bruke kompendiene til å få en overskuelig gjennomgang av et bestemt tema du gjerne vil vite mer om, eller for å lese deg opp til din eksamen i Biologi.