Biologi 2 Eksamen vår 2023 | Løsningsforslag

Her er vår løsningsforslag til eksamensoppgavesettet til Biologi 2 fra våren 2023. Løsningsforslaget inneholder også fasit for flervalgsoppgavene.

Her kan du se et utdrag av løsningsforslaget til oppgave 5b

Høyre kolonne av tabellen viser at den økte temperaturen medfører en økt celleånding hos planten. Vi kan ikke avlese den nøyaktige raten for celleåndingen ved 13 °C, men den er sannsynligvis omkring 0,4 mg CO2/time, som er verdien midt imellom målingene ved 10 og 15 °C. Ved 15 °C er celleåndingen 0,5 mg CO2/time, så det skjer en økning på ca. 0,1 mg CO2/time pga. den økte temperaturen. Celleåndingen forbrenner glukose dannet ved fotosyntesen. Planten må altså øke fotosyntesen med 0,1 mg CO2/time eller mer, hvis planten ikke skal få mindre glukose enn tidligere til veksten sin.

Vi får vite at været blir mer overskyet. Det betyr sannsynligvis at lysintensiteten kommer til å synke. Det er sommer, så lysintensiteten blir nok ikke lav, selv om det er overskyet. Jeg regner med at lysintensiteten kommer til å synke fra høy til middels. Vi har ikke data for fotosynteseraten ved 13 °C, men jeg regner med at den ligger på ca. 2,5 mg CO2/time ved høy lysintensitet, som er verdien midt imellom målingene ved 10 og 15 °C. Vi avleser nå fotosynteseraten ved 15 °C og middels lysintensitet, som er 2,6 mg CO2/time. Endringen i temperatur og lysintensitet gir altså en økning i fotosyntesen på 0,1 mg CO2/time, ifølge beregningene våre.

Våre beregninger kommer frem til at...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Biologi 2 Eksamen vår 2023 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.