Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

1.

Viser dataene at tettheten av ulv øker, er uendret eller går ned når biomassen av byttedyr øker? Forklar hvorfor forskerne finner denne sammenhengen. 

Dataene viser at tettheten av ulv øker når biomassen av byttedyr øker. Det ser vi ved at jo lengre til høyre langs x-aksen punktet for biomasse av byttedyr er, jo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn