Oppgave 2

1. Den unge biologen 

Korrekt svar: D

Påstand 1 er riktig fordi punkt A kommer før mengden CO2 eller temperatur fører til forskjell mellom de tre forsøkene, og det er dermed lysmengden som er begrensende faktor.

Påstand 2 er riktig fordi den nederste kurven med punkt B har lavere mengde CO2 enn den midterste kurvene som ligger over, men lik temperatur og lysmengde. Derfor er CO2 den eneste forskjellen mellom den nederste og den midterste kurven, og er derfor den begrensende faktoren.

Påstand 3 er riktig fordi den øverste kurven har lik mengde CO

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn