Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

1.

Skisser en næringskjede med fire ledd. Bruk artsnavn fra feltarbeidet ditt. 

Jeg hadde feltarbeid på fjellet. En relevant næringskjede fra dette økosystemet er: 

Harerug -> gresshoppe -> snøspurv -> fjellrev

 

2.

Beskriv hvordan biomagnifisering kan skje i denne næringskjeden.

Biomagnifisering kan skje i denne næringskjeden ved at miljøgifte...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn