Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

I hvilke oppsett avtar konsentrasjonen av oksygengass? Begrunn svaret ditt.

Konsentrasjonen av oksygengass minker i oppsett 1, 4 og 5. I oppsett 1 minker den fordi glukose brytes ned til pyrodruesyre gjennom glykolysen i cytosol. Pyrodruesyren transporteres inn i mitokondriene der den gjennomgår krebssyklusen, etterfulgt av oksidativ fosforylering der oksyge...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn