Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a)

Forklar hvorfor populasjonen av torsk utgjør mindre masse enn populasjonen av raudåte.

Populasjonen av torsk utgjør mindre masse enn populasjonen av raudåte fordi torsken er høyere opp i næringskjeden (torsken er på et høyere trofisk nivå). Det er kun en liten del av energien som blir overført fra ett trofisk nivå til det neste, blant annet fordi ikke alle individene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn