Oppgave 2

1. Den unge biologen

Hvilke påstander er riktige?

A) påstand 1 og 3

B) påstand 1 og 4

C) påstand 2 og 3

D) påstand 3 og 4

Påstand 1 er riktig fordi mellom 1, 5 og 9 varierer de både størrelse på planten og vannmengde. Påstand 2 er feil fordi her varieres både vannmengde og lys. Påstand 3 er riktig fordi her er lys og vannmengde lik, mens plantestørrelsen varierer, og derfor undersøker de kun sammenhengen mellom pla

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn