Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

Besvarelsen av denne oppgaven avhenger av det økosystemet du jobbet med under ditt feltarbeid. Løsningsforslaget under tar utgangspunkt i et feltarbeid i skogen.

1.

Beskriv hvordan du utførte målingene. Det er forventet at du nevner hvilken variabel du målte, måleutstyret og hvordan du målte verdiene.

Jeg tar utgangspunkt i den abiotiske faktoren lys. For å måle lysforholdene brukte jeg en lysmåler koblet til en datalogger. Lysmåleren ble montert så den pekte mot senit, og jeg registrerte lysstyrken et døgn, samtidig som jeg merket meg variasjoner i værforhold og skydekke i løpet av dagen som er med på å påvirk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn