Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

Skisser en næringskjede med fire ledd med artsnavn fra feltarbeidet. Øker eller avtar energien gjennom næringskjeden, eller er den konstant? Begrunn svaret ditt.

Et eksempel på en næringskjede fra fjellet kan være:

Harerug -> gresshoppe -> snøspurv -> fjellrev

Energien avtar gjennom næringskjeden. Det er fordi det kun er omtrent 10% ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn