Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a)

Hvilken av hypotesene må være sann for at gjøken kan utvikle seg til nye arter? Begrunn svaret ditt.

For at gjøken skal kunne utvikle seg til nye arter må hypotese 1 være sann. Det er fordi at hvis hanngjøken kun får avkom med hunngjøker som har vokst opp hos samme art, så vil det ikke være noen krysning med hunngjøker og hanngjøker som har vokst opp hos en forskjellige arter. Da vil det være slik at hvis det oppstår en mutasjon hos en gjøk som har vokst opp hos rødstjerter, så vil denne mutasjonen kun kunne spres videre i den delen av populasjonen som har vokst opp hos rødstjerter, og ikke spre seg til de delene av populasjonen som legger egg hos bjørkefink eller heipiplerke. Til å begynne med vil ikke dette ha mye å si for populasjonene, og de vil fortsatt regnes som samm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn