Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

Forklar utviklingen i eggfarge hos populasjonen av gjøk fra tidspunkt A til tidspunkt B.

Eggfargen hos gjøk går fra å være fordelt over fargene rødbrun, grønn og blå ved tidspunkt A til å spisses mot å nesten kun være grønne ved tidspunkt B. Ved tidspunkt A ser vi at bjørkefinken har grønne egg, og i teksten leser vi at det er mer sannsynlig at en bjørkefink oppdager gjøkeegget dersom det har en annen farge enn bjørkefinkens egne egg. Dermed vil bjørkefinker som får rødbrune elle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn