Oppgave 2

1. Den unge biologen 

Korrekt svar: D.

Påstand 1 er feil fordi en hypotese ikke kan bekreftes, kun styrkes eller svekkes. 2 er riktig fordi alle hypoteser naturlignok ikke er korrekte. Påstand 3 er ikke korrekt, fordi alle hypoteser ikke er det samme som en vitenskapelig teori. For at en hypotese skal regnes som en vitenskapelig teori, må den ha blitt testet med mange og kritiske tester, uten å ha blitt falsifi

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn