Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

Skisser en næringskjede med artsnavn fra feltarbeidet ditt. Beskriv hvordan nitrogen kommer inn i næringskjeden, går gjennom den og forlater den.

Jeg hadde feltarbeid i skogen. En relevant næringskjede fra dette økosystemet er: Rødkløver -> hare -> rev -> gaupe. Nitrogen kommer inn i dette kretsløpe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn