Biologi 2 Eksamen vår 2015 | Løsnings­forslag

Her er vår løsningsforslag til eksamensoppgavesettet til Biologi 2 fra våren 2015. Løsningsforslaget inneholder også fasit for flervalgsoppgavene.

Her kan du se et utdrag av løsningsforslaget til oppgave 5c

Brunrotter og sørlig polar-jo spiser begge virvelløse smådyr. Før brunrotten kom, var det kun sørgeorgiapiplerke og sørlig polar-jo som spiste virvelløse smådyr, så når brunrotten kom og begynte å spise det i tillegg ble det økt konkurranse om de virvelløse smådyrene. Det kan være negativt for polar-jo, ettersom det da vil være økt interspesifikk konkurranse mellom artene om å få nok mat. Basert på dette kan man tenke seg til at det kan føre til en nedgang i populasjonsstørrelsen hos polar-joen. Samtidig spiser sørlig polar-jo døde brunrotter, og oppgaveteksten sier at rottene har blitt et problem for økosystemet, noe som indikerer at de finnes i et stort antall. Dersom vi antar at rottene finnes i et stort antall på øya, ettersom de formerer seg raskt og tydelig har blitt et problem, kan vi også anta at det finnes en del døde rotter som sørlig polar-jo kan spise og dermed kompensere for den mindre mengden virvelløse smådyr. I tillegg oppgis det at brunrottene har ført til at sørgeorgiapiplerken er utrydningstruet, så dermed er det mindre konkurranse fra sørgeorgiapiplerken om de virvelløse smådyrene, slik at det vil være størst konkurranse mellom brunrottene og sørlig polar-jo om de virvelløse smådyrene. Samtidig kan det være færre virvelløse smådyr ettersom de konkurrerer med brunrotten om gress, urter og frø. Samlet sett er det derfor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Biologi 2 Eksamen vår 2015 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.