Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a)

Beskriv hva som kjennetegner et lokus som er egnet til dette formålet.

Et lokus skal ha en viss genetisk variasjon på tvers av individer. Ellers får man samme resultat for alle individene. Variasjonen må på en annen side ikke være så stor at man ikke kan se at lokus ligner hverandre mer hos noen individer enn hos andre. For nært beslektede individer (f.eks. rever i samme populasjon) vil man typisk se på ikke-kodende DNA, siden mutasjonsraten er størst her, og dette DNA-et derfor er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn