Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

Forklar hvorfor artene har ulike gjennomsnittskonsentrasjoner av DDT. Bruk informasjon fra tabellen og annen relevant kunnskap.

DDT er en fettløselig miljøgift. Det betyr at DDT akkumuleres igjennom næringskjeden ved en prosess kalt biomagnifisering. Hver gang et dyr konsumerer f.eks. et byttedyr lenger nede i næringskjeden, opptar dyret al DDT-en som byttedyret har bioakkumulert gjennom hele sitt liv. Organismer høyt oppe i næringskjeden akkumulerer derfo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn