Oppgave 2

1. 

Hvilken størrelse var den uavhengige variabelen / den varierte faktoren i forsøket?

Korrekt svar: A.

Konsentrasjonen av blynitrat er faktoren vi selv varierer imellom forsøksoppsettene. 

 

2.

Hvilket diagram framstiller best resultatet fra de fire ulike stoffene? 

Korrekt svar: D.

Diagram D beskriver resultatet best. Kurvene B og C signalerer at resultatene viser en utvikling, hvilket ikke er tilfellet. Diagram A signalerer at resultatene til sammen s

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn