Biologi 2 Eksamen høst 2021 | Løsnings­forslag

Her er vår løsningsforslag til eksamensoppgavesettet til Biologi 2 fra våren 2021. Løsningsforslaget inneholder også fasit for flervalgsoppgavene.

Her kan du se et utdrag av løsningsforslaget til oppgave 4a

DDT er en fettløselig miljøgift. Det betyr at DDT akkumuleres igjennom næringskjeden ved en prosess kalt biomagnifisering. Hver gang et dyr konsumerer f.eks. et byttedyr lenger nede i næringskjeden, opptar dyret al DDT-en som byttedyret har bioakkumulert gjennom hele sitt liv. Organismer høyt oppe i næringskjeden akkumulerer derfor mer DDT enn organismer lengere nede. Opphopningen skjer dessuten gjennom hele livet, så jo eldre organismen er, jo mer DDT inneholder kroppen dens. Konsentrasjonen blir evt. også større hvis dyret har en mindre kropp å fordele giften i. En liten art har imidlertid i utgangspunktet et behov for mindre mat enn en stor art, og en liten art inntar derfor i utgangspunktet mindre gift. Kroppsstørrelsens betydning for kroppens konsentrasjon av gift er derfor mer kompleks. Man skal f.eks. ta høyde for hvor aktiv arten er, og hvor mye mat den trenger per kg kroppsvekt.

Hvithodehavørn har den høyeste konsentrasjonen av DDT av de tre artene. Det skyldes at arten både er høyt oppe i næringskjeden (tredjekonsument) og blir gammel (20 år). Arten er forholdsvis stor (4,1-5,6 kg) og har derfor en relativt stor kropp å fordele giften i. Ørner er imidlertid typisk også ganske...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Biologi 2 Eksamen høst 2021 | Løsningsforslag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2022
  Oppgave 2 deloppgave 23: Her etterspør man hvilke(n) populasjon IKKE i Hardy Weinberg likevekt. Her er det svart alternativ D. Dette må være feil? Populasjon 1 og 3 hadde ikke likevekt, mens i populasjon stemte q(allelfrekvensen) med det vi forventer ut fra q^2 (rr frekvensen). Er jeg helt på bærtur her?
  Hei. Vi har svaret C – ikke D :)
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 18.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 16.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3