Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a) 

Hvor mange aminosyrer består Mc1r-proteinet av? Begrunn svaret ditt. 

Tre baser i et ekson koder for en aminosyre. 954 dividert med 3 er 318. Eksonets tre siste baser er imidlertid et stopp-kodon, som ikke koder for en aminosyre. Mc1r-proteinet består derfor av 317 aminosyrer. 

 

b)

Hva er det laveste antallet baseforandringer som fører til forskjellene i aminosyrerekke...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn