Biologi 2 Eksamen høst 2020 | Løsnings­forslag

Her er vår løsningsforslag til eksamensoppgavesettet til Biologi 2 fra høsten 2020. Løsningsforslaget inneholder også fasit for flervalgsoppgavene.

Her kan du se et utdrag av løsningsforslaget til oppgave 3c

Vi vet at det mørke området er yngre enn det lyse området. Vi kan anta at rock pocket mus opprinnelig primært har vært lyse, fordi naturlig seleksjon har tilpasset musene til å kunne skjule seg for predatorer på de lyse klippene. Kanskje har en mindre del av populasjonen vært mørk, men de mørke musene har ikke vært like gode til å skjule seg på den lyse bakgrunnen, og det har derfor skjedd naturlig seleksjon mot den mørke pelsfargen. Et område med mørk lava har imidlertid på et tidspunkt oppstått midt i de lyse bergartene. De lyse musene har vært mindre gode til å skjule seg i dette området, mens mørke mus har hatt en overlevelsesmessig fordel. Der har derfor skjedd naturlig seleksjon mot de lyse musene i dette området, og andelen mørke mus har derfor blitt større over tid. Vi kan se at det i området Øst er ca. 90 % mørke mus. Det er altså en noen få lyse mus i dette området, selv om bakgrunnen er mørk. Vi kan dessuten se at det i området O’Neill er ca. 40 % mørke mus, selv om området ligger på lys jord. Lenger mot vest (på lys bakgrunn) ses derimot ingen eller nesten ingen mørke mus. Fordelingen kan tyde på at den mørke mutasjonen har oppstått østpå omkring O’Neill og har bredt seg inn på det mørke området. Man kan forestille seg at det stadig skjer genflyt mellom musene i O’Neill og Øst, så de lyse musene ikke forsvinner helt fra Øst, og de mørke musene ikke forsvinner helt fra O’Neill. Dessuten ser det ut til at den naturlige seleksjonen mot lys pelsfarge i Øst er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Biologi 2 Eksamen høst 2020 | Løsningsforslag

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 16.05.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 19.03.2021
    Skrevet av Elev på Vg3