Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

Beskriv hvordan oppstykking og tap av eukalyptusskog kan redusere antallet koalaer.

Oppstykking og tap av eukalyptusskog kan redusere antallet koalaer ved at det for det første blir mindre eukalyptus tilgjengelig for dyrene ved mindre skog tilgjengelig, og konkurransen om mat blir sterkere mellom individene. I tillegg vil en oppstykking av skogen føre til at koalabestanden også stykkes opp, noe som kan føre til at det over ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn