Oppgave 2

1. Den unge biologen

Korrekt svar: D.

Ved å utføre hver måling tre ganger kan man regne ut gjennomsnittet for å regne ut det mest sannsynlige måltallet. Dersom man kun måler en gang vet man ikke om det tallet er uvanlig høyt eller uvanlig lavt, så derfor bør man måle flere ganger. Dersom man kun måler to ganger, og det er stor spredning på de to målte verdiene, vet man heller ikke hva som er mest riktig verdi, derfor måler man tre

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn