Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

Besvarelsen av denne oppgaven avhenger av det økosystemet du jobbet med under ditt feltarbeid. Løsningsforslaget under tar utgangspunkt i et feltarbeid i skogen.

1.

Skisser en næringskjede med fire ledd, og skriv artsnavn.

Rødkløver --> hare --> rødrev --> gaupe

 

2.

Beskriv i hvilken form nitrogen kommer inn i næringskjeden, i hvilken form det går gjennom næringskjeden, og i hvilken form det forlater næringskjeden.

Nitrogen kommer inn i næringskjeden ved...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn