Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a)

Beskriv hvordan utsetting av mort i et vann kan påvirke populasjonene av planteplankton.

Utsetting av mort i et vann kan påvirke populasjonene av planteplankton. Før morten ble utsatt holder dyreplanktonet mengden planteplankton nede ved å beite på det. Når morten settes ut og begynner å beite på dyreplanktonet, vil det bli færre dyreplankton i dammen. Når det blir færre dyreplankton blir det beitet mindre på planteplanktonet. Da vil mengden plantep...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn