Oppgave 1

Innholdsfortegnelse

a)

Besvarelsen av denne oppgaven avhenger av det økosystemet du jobbet med under ditt feltarbeid. Løsningsforslaget under tar utgangspunkt i et feltarbeid i skogen.

Ta utgangspunkt i feltarbeidet ditt, og skisser et næringsnett med artsnavn. Velg en art i næringsnettet, og beskriv hvordan en abiotisk faktor kan påvirke mengden individer av arten.

Fra feltarbeidet mitt som tok utgangspunkt i livet i skogen er et næringsnett med arts...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn