Biologi 2 Eksamen høst 2018 | Løsnings­forslag

Her er vår løsningsforslag til eksamensoppgavesettet til Biologi 2 fra høsten 2018. Løsningsforslaget inneholder også fasit for flervalgsoppgavene.

Her kan du se et utdrag av løsningsforslaget til oppgave 4d

I områder der forekomsten av tuberkulose historisk sett har vært lavere enn i Europa, vil vi forvente lavere forekomst av CF. I Europa var det en fordel å ha allelet for CF ettersom det gir helt eller delvis beskyttelse mot tuberkulose som tok livet av mange mennesker. Det vil si at flesteparten av de som døde av tuberkulose ikke hadde allelet for CF, så det gav en fordel i overlevelse å ha minst ett allel for CF. I en slik situasjon blir det en rettet seleksjon mot allelet a, noe som gjør at den europeiske populasjonen over tid fikk en høyere forekomst av allelet for CF enn til å begynne med. Når populasjonen har en høy andel av et recessivt allel, øker sjansen for avkom med recessiv sykdom. I en populasjon der det har vært lite tuberkulose, vil det ikke ha vært en rettet seleksjon mot allelet for CF. I en slik populasjon vil det ikke ha vært en særskilt fordel å være bærer av allelet a, så individer med Aa vil ha lik mulighet for å overleve som individer med AA. Derfor vil...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Biologi 2 Eksamen høst 2018 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.