Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a)

1)

Hvor mange alleler er felles for alle tre artene?

De allelene som er til felles for de tre artene er de som står oppgitt der alle de tre sirklene krysser hverandre. Derfor er 13213 alleler felles for alle tre artene. 

 

2)

Hvilken hypotese om slektskapet mellom artene blir styrket av opplysningene i figur 2? Begrunn svaret ditt.

Opplysningene i figur 2 viser at brunbjørnen og isbjørnen deler 8440 alleler. Isbjørn og svartbjørn de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn