Oppgave 2

1. Den unge biologen

Korrekt svar: B.

Hypotesen er at temperaturen påvirker mengden produkt som produseres. Da må mengden substrat og pH være lik mellom forsøkene, mens temperaturen kan endres. Da vil man se om mengde produkt endres. Forsøk 1 og 4 har lik pH og lik mengde substrat, men ulik temperatur. Vi ser at mengden produkt er høyere ved den

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn