Hjelp til Biologi

Her er vår hjelp til Biologi 1 og 2 på VGS. Bruk menyen til venstre for å komme videre til de forskjellige typene av hjelpemidler vi har.

Velg Kompendier hvis du vil lese våre egne kompendier i Biologi. Kompendiene gjennomgår noen av de viktigste temaene i Biologi på en kortfattet og oversiktlig måte, slik at du raskt får overblikk over stoffets sentrale punkter. Bruk kompendiene til å lese deg opp før eksamen eller for å lettere forstå det stoffet dere jobber med i undervisningen.

Dere finner våre egne løsninger av tidligere eksamensoppgaver i Biologi 2 under punktet Løsningsforslag. Løsningsforslagene er eksempler på hvordan du skriver eksamensoppgaver uten å ta med verken for mye eller for lite informasjon. Du kan bruke eksemplene til å se hvordan du skriver en god eksamensbesvarelse, eller for å kontrollere om du har løst en bestemt oppgave korrekt.