Stilistisk analyse

Hva er stilistisk analyse?

Kunstmalere benytter seg ikke av skriftspråk. Bildets form og farge kan i stedet kalles bildets ”språk”. Den stilistiske analysen er grunnlaget for den øvrige analysen og fortolkning av bildet. Derfor er det viktig å arbeide grundig med denne delen av oppgaven. Stilistikk betyr ”læren om stil”, og er i dette tilfellet knyttet til bildets stil. Det handler altså om hvordan bildet er satt sammen; dvs. om form, rom, oppbygning (komposisjon), balanse, perspektiv, linjer, male-/fototeknikk, farge og lys. Det er med andre ord en undersøkelse av hvordan motivet er fremstilt. Du skal hele tiden vurdere hva de enkelte stilistiske elementene kan bety for den overordnede fortolkning av bildet. Vi deler den stilistiske analysen opp i form og farge og lys.

Form

Det er viktig å være oppmerksom på at formen i seg selv også har en betydning. En harmonisk og strukturert form er f.eks. ofte uttrykk for et harmonisk menneske- eller verdenssyn. En ”skjev” form kan bety at bildet stiller spørsmålstegn ved noe, f.eks. sosiale eller religiøse forhold.

 • Gir bildet inntrykk av å være todimensjonalt (en overflate) eller tredimensjonalt (et rom)?
 • Hvordan er rommet i bildet bygget opp?
  • Hva er i forgrunnen?
  • Hva er i mellomgrunnen?
  • Hva er i bakgrunnen?

Det viktigste på bildet vil oftest være i forgrunnen eller i mellomgrunnen, mens bakgrunnen skal understøtte det som er i fokus.

 • Hvordan er bildet komponert?
  • Er det en god sammenheng mellom bildets enkelte deler, eller er bildet fullt av små løsrevne deler (som en kollasj)

     

 • Er bildet komponert ut fra ”det gylne snitt”? 
  Når man bruker ”det gylne snitt”, fremkommer fire skjæringspunkter. Ofte vil viktige figurer og symboler være plassert nettopp i ett av
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn