Sjanger/isme/periode

Kan du plassere bildet i en bestemt sjanger, innenfor en isme eller periode? Hvis du kan, skal du argumentere for dette ved å vise de stilistiske og innholdsmessige trekkene ved bildet som er typiske for sjangeren/ismen/perioden. Hvis bildet tilhører en bestemt sjanger, isme eller periode, vil man også kunne utlede andre betydninger. Man kan både si noe om de ideene som kunstneren bevisst har ønsket å kommunisere, samt de historisk bestemte ideene som bildet uttrykker.

  • Er bildet uttrykk for en bestemt ideologi? For eksempel fascisme, kommunisme, kristendom osv.
  • Er bildet uttrykk for bestemte historiske forhold eller samfunnsforhold? For eksempel krig, revolusjon, kvinnefrigjøring, rasisme osv.
  • Er bildet uttrykk for en bestemt individ- eller samfun...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn