Analyse av innholdssiden

I analysen din skal du forsøke å knytte bildets form til innholdet i bildet. Det er et viktig moment i bildeanalysen om formen og innholdet svarer til hverandre (for eksempel en harmonisk form og et harmonisk motiv), eller om det er motsetninger mellom formen og motivet (for eksempel en harmonisk form, men med et provoserende eller oppsiktsvekkende innhold).

 • Hva er motivet?
  • Person, natur, by
  • Er motivet fremstilt positivt eller negativt?
  • Er motivet fremstilt objektivt eller subjektivt? (objektivt = ”som det ser ut”, subjektivt = ”som det ser ut for kunstneren”)

  

 • Kan man se ut fra bildets form, farger og lys om det er objektivt eller subjektivt?
 • Er motivet realistisk eller ikke? Viser det noe som kunne være i virkeligheten?
 • Forteller bildet en historie?
 • Hvilke assosiasjoner gir bildet? Dvs. tanke...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn