Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Bibelen | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 10.10.2022
Antall sider: 31

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Bibelen | Kompendium. Hentet 9. juni 2023 fra https://www.studienett.no/bibelen

Litteratur

Bibel 2011. Bibelselskapets oversettelse. bibel.no/Nettbibelen

Hallbäck, G., & Jensen, H.J.L. (Eds.). (2017). Gads Bibelleksikon (2. udg.). Gads Forlag.