Markusevangeliet

Markusevangeliet, også kalt Evangeliet etter Markus, er den andre boken i Det nye testamentet og ett av de fire evangeliene. På denne siden gir vi deg et overblikk over og en analyse av Markusevangeliet. Vi gir deg bakgrunnsinformasjon om evangeliets historie og tilblivelse, og vi gir deg en kortfattet redegjørelse av dets innhold og budskap. 

Hva er et evangelium?

Evangelium er gresk og betyr «godt budskap». De fire evangeliene er de fire første bøkene i Det nye testamentet:

  • Matteusevangeliet
  • Markusevangeliet
  • Lukasevangeliet
  • Johannesevangeliet

De er alle skrevet på gresk og beskriver Jesu liv og død, samt forkynner at mennesker kan bli frelst ved troen på Jesus Kristus som Guds sønn.

Bakgrunnsinformasjon og særtrekk

Markusevangeliet er det eldste av de fire evangeliene. Det menes å ha blitt skrevet omkring år 70 e.Kr. Skriftet er anonymt, og det er først senere at det har blitt koblet sammen med navnet Markus. Navnet Markus nevnes et par ganger i Det nye testamentet, men det er uvisst om det er den samme personen. 

Markusevangeliet er basert på muntlige overleveringer. Det vil si at noen på et tidspunkt har skrevet ned fortellingene som de første kristne fortalte om Jesus. Det har muligens vært flere grunner til at Markusevangeliet ble skrevet ned:

  • Øyenvitner til Jesu liv og død holdt på å dø ut, alle sammen. Derfor har man skrevet ned fortellingene deres.
  • Det har vært nyttig å ha én samlet tekst om den kristne forkynnelsen i forbindelse med undervisning av nye kristne, f.eks. ved dåpsundervisning.
  • Kristendommen begynner å skille seg ut fra jødedommen som en særskilt religion, og har behov for sine egne helligskrifter ut over Det gamle testamentet.

Markusevangeliet er det korteste av de fire evangeliene, og det er en alminnelig antagelse at Matteusevangeliet og Lukasevangeliet begge er basert på Markusevangeliet. De to andre evangeliene er imidlertid mye lengere, fordi de har blitt supplert med materiale fra andre overleveringer. 

Markusevangeliet er henvendt til ikke-jødiske lesere. Dette ses ved at jødiske tradisjoner og begreper blir fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn