Hva er en lignelse?

En viktig del av Jesu undervisning i Det nye testamente er lignelsene. Lignelsene er små fortellinger som har til formål å forklare en ny tanke med noe kjent. Fortellingene er billedtale og ligner på en eller annen måte det de skal forklare. 

Innholdsfortegnelse

Sjangertrekk

Jesu lignelser har noen typiske sjangertrekk: 

  • De har kun ett simpelt handlingsforløp
  • De er kortfattede og overskuelige uten overflødige personer, ting og beskrivelser
  • De er fiktive, men realistiske.

Jesus forteller lignelser fordi det gjør det enklere for tilhørerne å forstå det han ønsker å si. Lignelsene tar nemlig utgangspunkt i hverdagssituasjoner (f.eks. lignelsen om såmannen), som tilhørerne enkelt har kunnet forholde seg til. Eller de kan fortelle om situasjoner hvor det skjer noe usedvanlig (f.eks. lignelsen om den barmhjertige samaritanen). Disse lignelsene er som re...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn