Den bortkomne sønn

Her gir vi deg en analyse av og et overblikk over lignelsen om den bortkomne sønn, som står i Lukasevangeliet 15,11-32. Kjennes også som lignelsen om sønnen som kom hjem. Det er den lengste lignelsesfortellingen som finnes i Det nye testamentet, og den finnes kun i Lukasevangeliet.

Sammendrag

En mann har to sønner. Den yngste sønnen får forskudd på arven sin, reiser bort og mister alt på grunn av dårlige beslutninger. Han havner i store problemer med sult og fattigdom. Han reiser så hjem for å arbeide for faren, og får en overraskende kjærlig velkomst med fest og gaver. Den eldste sønnen synes ikke at den yngste sønnen fortjener festen, og blir sint på faren, som oppfordrer ham til å glede seg over at broren er tilbake.

Ordforklaringer

Klikk her for å se teksten med ordforklaringer
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Oppbygning

Lignelsen om sønnen som kom hjem i Lukas 15 er bygget opp av i tre avsnitt, som hver har sitt eget handlingsforløp:

  • Vers 11-19: Den yngste sønnen får forskudd på arven, reiser bort og mister alt.
  • Vers 20-24: Den yngste sønnen reiser hjem for å arbeide for faren, og får en overraskende kjærlig velkomst.
  • Vers 25-32: Den eldste sønnen føler seg urettferdig behandlet, og blir sint på faren, som oppfordrer ham til å glede seg over at broren er tilbake.

Strukturen i de to første delene kan minne om hjemme-ute-hjemme-modellen, som du kanskje kjenner igjen fra eventyranalyse. Den yngste sønnen er hjemme hos faren og broren, så reiser den yngste sønnen ut og opplever en krise, og til slutt kommer sønnen hjem igjen. Lignelsen er selvfølgelig ikke et eventyr, men modellen viser at det går galt for sønnen da han er «ute», mens han frelses da han kommer hjem. Det er stor forskjell på å være hjemme og ute.

Den siste delen av lignelsen om den eldste sønnen har en åpen avslutning. Vi vet ikke hva som skjer videre, og Jesus kommenterer ikke på lignelsen, vi får bare høre om farens oppfordring til den eldste sønnen om å glede seg i stedet for å f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn