Den barmhjertige samaritan

Her gir vi deg en analyse av lignelsen om den barmhjertige samaritanen, som finnes i Lukasevangeliet 10, 25-37.

Ordforklaringer

Klikk her for å se teksten med ordforklaringer
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Analyse av lignelsen

I dette avsnittet ser vi nærmere på de enkelte elementene i lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Komposisjon: Samtale mellom Jesus og en lovkyndig er rammen om lignelsen

Versene i Lukasevangeliet 10,25-37 har fått overskriften «Den barmhjertige samaritanen». I virkeligheten er det imidlertid kun de siste seks versene i midten (v. 30-36) som utgjør selve lignelsen. Versene før og etter beskriver en samtale mellom Jesus og en lovkyndig. Ut over å oppdra tilhørerne, har lignelsens formål også vært å kritisere de jødiske lærerne.

Vers 25-28: Innledende samtale om det evige liv og det dobbelte kjærlighetsbudet

De lovkyndige stilte ofte spørsmål til Jesus om hans undervisning. Det gjorde de fordi de ville fange ham i å si noe som de lovkyndige mente var blasfemisk.

Den lovkyndiges første spørsmål handler om hvordan man får evig liv, altså blir frelst. Svaret er å «elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» (vers 27). Dette kalles også det dobbelte kjærlighetsbuddet, og ligger helt i tråd med hva Jesus har snakket om på andre tidspunkter (f.eks. i Matt 22,35ff): Kjærlighet til Gud og kjærlighet til medmennesket, dvs. nestekjærlighet, hører uløselig sammen.

Vers 29: Men hvem er så min neste?

Bakgrunnen for den lovkyndiges andre spørsmål «Hvem er så min neste?» er at han ønsker å holde Moseloven til punkt og prikke. Derfor vil han ha Jesus til å avgrense hvem hans neste er, helt presist. Som svar på dette forteller Jesus lignelsen om ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn