Lignelser

I Det nye testamentet forteller Jesus lignelser som en del av sin undervisning og forkynnelse. På disse sidene kan du lese om hva en lignelse er, samt lese en analyse og tolkning av to av Jesu lignelser:

Utdrag

Her finner du et utdrag av siderne om Jesu lignelser:

Tolkning: Undervisning i nestekjærlighet

I dette avsnittet kommer vi med et forslag til hvordan lignelsen om den barmhjertige samaritanen skal forstås. 

Lignelsen viser nestekjærligheten i praksis

Helt overordnet forteller Jesus denne lignelsen for å gi et konkret eksempel på hvordan man utøver nestekjærlighet. Det ser vi i samaritanens kjærlige behandling av den sårede mannen.

Nestekjærligheten gjelder alle

Det må ha vært en stor provokasjon for de jødiske tilhørerne at Jesus gjør en samaritaner til et etisk forbilde i stedet for deres egne landsmenn. Jødene kunne ikke utstå samaritanene, og ville ikke ha noe med dem å gjøre. Men ved nettopp å bruke en samaritaner viser Jesus at nestekjærligheten ikke er begrenset til den gruppen man selv er en del av. Man skal være nestekjærlig overfor alle – også de som er annerledes enn en selv. Med andre ord: Ens neste kan være hvem som helst.

Nestekjærligheten handler om sinnelag

Legg merke til at Jesus vender den lovkyndiges spørsmål på hodet. Den

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn