Det nye testamentet

Det nye testamentet er de særlige kristne helligskriftene i Bibelen. De er alle skrevet etter Jesu tid. Skrifterne forteller om Jesu liv, død og oppstandelse, om kirkens første tid, inneholder veiledninger til de første kristne, og avslører mer om de siste tidene. 

Alle tekstene i Det nye testamentet er skrevet på koiné-gresk. Det var et lingua franca i de første århundrene da Det nye testamentet ble tilDet vil si at mange brukte det til å kommunisere med andre som ikke hadde samme morsmål som dem. På den måten er det litt som engelsk i dag. 

Det nye testamentet består av 27 forskjellige bøker i mange sjangere av forskjellige forfattere. De har alle til felles at de er skrevet av en av Jesu tolv apostler. De betraktes som kanon, det vil si at de utgjør en rettesnor som passer med Bibelens lære. Ikke alle har vært enige i at det nettopp er disse 27 skriftene som er kanoniske, men praksis og tradisjon har mer eller mindre slått kanon fast. 

Det nye testamentet består av de fire evangeliene og Apostlenes Gjerninger, som beskriver Jesu liv og kirkens første tid. Deretter følger 21 brev som Paulus og noen av de andre apostlene sendte rundt til de første kristne menighetene, sortert etter lengde. Til slutt finnes det apokalyptiske skriftet Johannes’ Åpenbaring

Her kan du få hjelp til å forstå Markusevangeliet, to av Jesus lignelser, og noen av Paulus' brev.

 

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av kompendiet vårt:

Sammendrag

Markusevangeliet er en beskrivelse av jøden Jesus, som vandrer omkring mens han forkynner og helbreder. Han er svært populær, og store menneskeflokker samles omkring ham for å bli helbredet og for å høre hans forkynnelse. Underveis utvelger Jesus en bestemt gruppe mennesker som både er hans ledsagere og disipler, det vil si elever. (Kap 1-10)

Jesu popularitet topper seg da han kommer til Jerusalem for å feire påske, hvor han blir hyllet av folket. (Kap 11.) Men Jesu forkynnelse og adferd gjør ham upopulær blant jødenes religiøse lærere. Dette fører til at Jesus blir tatt til fange og henrettet av romerne ved korsfestelse. (Kap. 15) Til slutt gjenoppstår Jesus fra de døde og viser seg for disiplene. (Kap. 16).

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn