Skapelsesberetningen

I det følgende kan du lese om skapelsesberetningen fra Bibelen, slik den kommer til uttrykk i Første Mosebok 1-2 (Heretter benevnt som 1 Mos 1-2).

Sammendrag

Det er vanlig å omtale 1 Mos 1-2 som skapelsesberetningen eller skapelsesmyten som samlet begrep. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det er snakk om to tekster med forskjellige opprinnelser og forskjellige fokus:

  • Den første beretningen står i 1 Mos 1,1 til 1 Mos 2,4a. Her er det primære fokuset verdens skapelse 
  • Den andre beretningen står i 1 Mos 2,4b-25. Her er det primære fokus menneskets skapelse.

Under har vi laget sammendrag av de to skapelsesberetningene:

Første skapelsesberetning

Klikk på overskriftene for å se dybdesammendrag.

Dypet (1 Mos 1,1-2)
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Gud skaper rammene for skaperverket (1 Mos 1,3-19)
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Gud skaper dyr og mennesker (1 Mos 1, 20-31)
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Gud holder hviledag (1 Mos 2,1-4a)
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Andre skapelsesberetning

  • Vers 4b-6: Jorden er tørr og øde, men en kilde bryter frem og vanner Jorden.
  • Vers 7: Gud former et menneske av jord og gjør ham levende ved å blåse livspust i nesen hans.
  • Vers 8-9: Gud planter en hage i Eden med alle slags trær, samt livets tre og kunnskapens tre.
  • Vers 10-14: En elv springer ut i i Edens hage, og deler seg i fire greiner.
  • Vers 15-17: Gud setter mennesket til å dyrke og vokte hagen. Mennesket får forbud mod å spise av kunnskapens tre.
  • Vers 18-20: Gud skaper alle dyr i et forsøk på å finne mennesket en hjelper. Mennesket navngir alle dyrene, men finner ikke en hjelper.
  • Vers 21-24: Gud skaper kvinnen ut av ett av menneskets (Adams) ribbein mens han sover. Hun skal være hans hjelper.
  • Vers 25: Adam og kvinnen hans er nakne, men skammer seg ikke.

Skapelsesberetningen består av myter

Det er viktig å forstå at Bibelens beretninger om skapelsen ikke er en bokstavelig forklaring av verdens tilblivelse, men beretninger som skal hjelpe mennesker med å forstå sin rolle i forhold til Gud og resten av den skapte verden. I religionsvitenskap kaller man også slike tekster for myter. Derfor omtales de to skapelsesberetningene i Første Mosebok 1-2 ofte som skapelsesmyter

Kosmogoni og antropogoni

Om skapelsesmyter brukes også betegnelsen kosmogoni, som er myter om hvordan kosmos – den ordnede verden – oppsto. Kosmos kan også forstås som det motsatte av kaos. Kaos hentyder til en tilstand hvor alt er uordnet og uorganisert. Skapelsesberetningen er en kosmogoni, fordi den sier at Gud skapte himmelen og jorden (1 Mos 1,1). 

En myte som handler om menneskets opprinnelse kalles en antropogoni, fra det greske ordet for menneske. Begge de to skapelsesberetningene er antropogonier, fordi Gud skaper menneskene i begge beretningene: 1 Mos 1,26 og 1 Mos 2,7

Skapelsesberetningen kan også kalles en kosmologisk myte. Det vil si at myten handler om den v...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn