Argumenter mot bevaring av dialektene

Her gir vi deg inspirasjon til hva du kan komme inn på i kortsvarsoppgaven der formålet er å overbevise leseren om at det ikke er viktig å bevare dialektene i det globaliserte Norge.

Språkforskeren Arne Torp har utrykt at dialektene etter hvert kommer til å dø ut. Om vi ønsker å motvirke denne utviklingen og bevare dialektene, er det sannsynligvis nødvendig med en aktiv innsats. Mange mener derimot at vi bare bør la utviklingen gå sin gang, og la dialektene dø ut. Hva kan være gode argumenter for det?

Naturlig utvikling

Til alle tider har det norske talemålet vært i forandring, for eksempel har det mottatt betydelige impulser fra tysk og engelsk, og dialektene har blitt mer like hverandre grunnet økende kontakt på tvers av landsdeler. Dette har i stor grad skjedd uten at noen har satt seg til motverge og hevdet at vi må bevare det norske språket og dialektene. Hvorfor skal det være annerledes nå? Det er helt naturlig at språket utvikler seg og tilpasser seg etter samfunnsforholdene – har vi noen grunn til å bremse eller stoppe denne tendensen?

Mange vil nok si at tiltak for å bevare dialektene bare utsetter det uunngåelige: Før eller siden vil uansett alle i Norge snakke noenlunde likt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn