Argumenter for bevaring av dialektene

I det følgende viser vi deg argumenter som kan brukes i kortsvarsoppgaven der formålet er å overbevise leseren om at det er vikitg å bevare dialektene i Norge.

Ifølge Arne Torps artikkel kommer dialektene etter hvert til å dø ut, noe som er godt mulig med tanke på alle forholdene som påvirker dem i retning av å bli mer like. Likevel mener mange at vi bør gjøre en innsats for å bevare dialektene. Hva kan være gode argumenter for det? Her gir vi deg inspirasjon til hva du kan komme inn på i kortsvarsoppgaven om bevaring av dialekter.

Identitet og stolthet

For mange er nok identitet den aller viktigste årsaken til å bevare dialektene. Dialekten viser hvor man kommer fra, og oppleves gjerne som en svært viktig del av identiteten. Ved å bruke dialekt formidler man at man er stolt over hvor man kommer fra og hvem man er, og mange føler nok at dialekten er med på å bygge opp selvfølelsen.

Det at mange tviholder på sin opprinnelige dialekt til tross for at de har bodd i en annen by i mange år, er en god pekepinn på hvor viktig dialekten kan være for en persons identitet. Fordi dialekt er så sterkt knyttet til personlighet, kan du gjerne prøve å spille på leserens patos, altså følelser: Hvordan...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn